Władze Stowarzyszenia

Kanclerz

Witold Cyranowicz

Tutaj fajnie by było dodać cytat Prezesa czym dla Niego jest Konfraternia”

Zarząd Stowarzyszenia 

Robert Klimek (Skarbnik)
Dagmara Buber-Bubrowiecka (Członek Zarządu)

Marszałek Senatu: Jerzy Szurdak

Komisja Rewizyjna

Mirosława SzpułaPrzewodnicząca

Henryk Koprowski – Członek
Ludwik Braczko – Członek