deklaracja członkowska, składki

Wypełnioną deklarację prosimy wysłać na nasz adres pocztowy:

Wielka Konfraternia Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła

Parpary 28a, 82-400 Sztum

Składki członkowskie w Konfraterni wynoszą 60zł/rok, a wpisowe 60zł. Druga i kolejna osoba z rodziny płaci połowę składki rocznej. Wpisowe te osoby wnoszą w pełnej wysokości.

deklaracja