dojazd

Zasadniczo, wszystkie większe przedsięwzięcia Konfraterni dzieją się w Drewutni lub we Wiacie na Gapiorach. Gapiory to dawna, nieco zapomniana nazwa przysiółka w Parparach.


Warsztaty i mniejsze spotkania mają z reguły miejsce w IZBIE SMAKU KONFRATERNI w Parparach pod numerem 28a.

Uwaga! Poslugiwanie się GPS-em przy poszukiwaniu tego adresu bywa zawodne.


Do Parpar ze Sztumu trafiamy jadąc na Białą Górę i Uśnice. Za miejscowością Sztumskie Pole jest rozjazd: w lewo na Biała Górę, w prawo – na Uśnice. Skręcamy na Uśnice. Po 4 kilometrach pojawi się drogowskaz PARPARY. Skręcamy z drogi asfaltowej na betonową. Niebawem po lewej stronie mijamy kościół i po ok. 100 metrach strzałka GAPIORY kieruje nas w prawo drogą gruntową przez łąkę z dwoma stawkami. Kawałek pod górkę i… już jesteśmy na Gapiorach.

Jadąc do Parpar od Malborka przez Węgry, siłą rzeczy docieramy do sklepu w Parparach. Jedziemy lekko z góry w kierunku widocznego kościoła i po jakichś 100 metrach od sklepu widzimy strzałkę w lewo – GAPIORY. No i dalej jak napisano wyżej.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.